Magyar tudományos akadémia

Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága

Beszámoló a Területi Akadémiai Bizottságok MTÜ 2017 ünnepi üléseiről

A Területi Akadémiai Bizottságok nagy érdeklődés mellett megtartották ünnepi rendezvényüket a tudományünnepi régiós rendezvénysorozat nyitó eseményeként. A sikeres programok keretében díjak átadására is sor került. A rendezvényekről részletesebben az alábbi linkeken tájékozódhat:

Debreceni Akadémiai Bizottság

Miskolci Akadémiai Bizottság

Pécsi Akadémiai Bizottság

Szegedi Akadémiai Bizottság

Veszprémi Akadémiai BizottságLovász László, az MTA elnöke részvétele mellett került sor az Akadémia területi bizottságainak éves találkozójára, mely programnak ez évben a Veszprémi Akadémiai Bizottság adott otthont.

Munkaértekezlet formájában találkoztak az MTA területi bizottságainak vezetői 2017. május 25-én a VEAB székházában. Az értekezleten a hazai területi bizottságok elnökei mellette Lovász László, az MTA elnöke is jelen volt. Lovász László elnök úr köszöntőjében hangsúlyozta az Akadémia – mint ahogy az előző időszakokban is – a következő akadémiai ciklusban is számít a területi bizottságok társadalmi kapcsolatok, a tudomány közvetítése terén betöltött fontos munkájára.  Kőnig Marianna a Területi Akadémiai Bizottságok Titkárságának igazgató asszonya összegzést adott a TABT pénzügyi tevékenységéről, majd a résztvevők a területi bizottságok beszámolóján keresztül értékelték a bizottságok éves tevékenységét, eredményeit. Megvitatták a feladatvégzéshez kapcsolódó nehézségeket, lehetőségeket.

Az évente megrendezésre kerülő találkozó lehetőséget ad a határon túli magyarság, a határon túli akadémiai szervezetek tevékenységének ismertetésére is, így az értekezlet keretében Kocsis Károly, a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke adott rövid betekintést a határon túli magyar tudományosság aktuális helyzetképéről. Csatáry György a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács, Dusza János a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács, valamint Lendák Imre a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács részéről adott ismertetést az elmúlt év eredményeiről.


                                                                                              


Nagy érdeklődés kísérte az MTA Területi Akadémiai Bizottságok éves közgyűléseit

A Közgyűlés keretében az MTA Területi Akadémiai Bizottságok székházaiba látogatók érdekes programokkal, neves előadók beszámolóival, színvonalas kulturális rendezvényekkel gazdagodhattak a múlt héten.

Február 20-án Lovász László  köszöntötte a Veszprémi Akadémiai Bizottság közgyűlésének résztvevőit. Elnök úr előadásában hangsúlyozta, hogy támogatni kell a területi akadémiai bizottságokat, hiszen jelentős szerepük van, az Akadémia törekvéseinek, gondolatainak közvetítésében, rendezvények, tudós összejövetelek szervezésében. Elnök úr véleménye szerint fontos, hogy az Akadémia több tudományterületet átfogó, multidiszciplináris kutatásokat végezzen, ahogy teszi ezt a vízgazdálkodással is foglalkozó víztudományi vagy a tantárgy-pedagógiai kutatási program keretében is.

ba0220veab66.jpg 

Pósfai Mihály, a VEAB elnöke a 2016-os évről szóló beszámolójában elmondta, hogy a veszprémi területi bizottság tizenkét szakbizottsága és hatvankét munkabizottsága aktívan dolgozik, hogy vállalt feladatait ellássa. A tavalyi évben, Veszprémben kétszáz rendezvényt szerveztek és bonyolítottak le. A Tudósklub sorozat méltán népszerű, továbbra is él az igény olyan programokra, ahol a kutatók és érdeklődök, aktuális tudományos kérdések megvitatásával foglalkozhatnak. Tavaly tizenkettedik alkalommal tartották meg a Pannon Tudományos Napot Nagykanizsán, a Pécsi Akadémiai Bizottsággal közös szervezésben. A magyar tudomány ünnepéhez kapcsolódva novemberben átadták az év kutatója és az év kiemelkedő ifjú kutatója díjakat.

 kep1.jpgba0220veab11.jpg

 

A közgyűlésen Lovász László akadémikus úr „Gráfok és hálózatok: a játékoktól a tudományok új paradigmájáig” címmel tartott tudományos előadást. Ezt követően kiemelkedő munkájáért Döbrönte Zoltán gasztroenterológus, a szombathelyi Markusovszky kórház főorvosa vehette át a VEAB-emlékérmet.

A közgyűlést a Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium zongorán tanuló diákjainak produkciója színesítette.

 

Február 21-én tartotta közgyűlését a Miskolci Akadémiai Bizottság.

Roósz András, a MAB elnöke köszöntötte a megjelent vendégeket, majd átadta a szót Török Ádámnak. Főtitkár úr előadásában tájékoztatta a jelenlévőket az Akadémia nagy beruházási projektjeiről, melyek között a víz kiemelt szerepet kapott. Emellett több nemzetstratégiai programmal is foglalkozik az Akadémia, mint például a népegészségügy, migráció és a felsőoktatás versenyképességének megteremtése.

kep2.jpg 

 

A köszöntők után a MAB elnöksége beszámolt a szakbizottságok és munkabizottságok tevékenységéről, a MAB Klubok programjairól, és a Miskolci Televízióval közös előadássorozatról.  Roósz András elnök úr szólt arról, hogy a MAB egyik legfontosabb feladatának tekinti a fiatalok bevonását, a tudós utánpótlás biztosítását. Igyekeznek olyan tanárokkal felvenni a kapcsolatot, akik segítik a MAB ezzel kapcsolatos törekvéseit.

 kep3.jpgkep4.jpg

 

A közgyűlés további részében Ollé János, az Eszterházy Károly Egyetem tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektor helyettese tartott előadást „Tudomány és áltudomány a tudományos kutatásokban” címmel.

 

A Debreceni Akadémiai Bizottság közgyűlését február 22-én 15 órától rendezték meg.

A meghívottakat itt is Török Ádám, az MTA főtitkára üdvözölte, és áttekintést adott az Akadémia legfontosabb fejlesztéseiről, valamint a kutatóhálózat tudományos eredményeinek nemzetközi visszhangjáról. A DAB elnöke, Gergely Pál akadémikus úr összegezte a 2016. évben vállalt feladatokat és beszélt a 2017. évi tervekről. Hodossy-Takács Előd, a DAB főtitkára pedig beszámolt a szakbizottságok tevékenységéről. A beszámolókat a közgyűlés elfogadta.

 kep5.jpgkep6.jpg

 

 

Ezt követően díjátadásokra került sor, majd a díjazottak előadások formájában mutatták be legújabb tudományos eredményeiket.  DAB Pro Scientia díjazottja Trócsányi Zoltán akadémikus, a Debreceni Egyetem Fizikai Intézetének igazgatója Egy fizikus világképe” című előadásában a fizika népszerűtlenségének okát kereste.

 kep7.jpgkep8.jpg

DAB Plakettet vettek át magas színvonalú munkájuk elismeréseként Dobránszki Judit, Séllei Nóra, Bíró Tamás. A DAB Pro Cooperatione díjazottja Cornel Domuta, a Nagyváradi Egyetem professzora lett.  A közgyűlést követően az érdeklődők Nuridsány Éva, festőművész portréit tekinthették meg „Arcképek” címmel.

 

Február 23-án került megrendezésre a Pécsi Akadémiai Bizottság közgyűlése is.

A köszöntések sorát Páva Zsolt, Pécs város polgármestere nyitotta, beszédében kiemelte a mai ember a tudományba vetett bizalmát.

Berke Gyula, a Pécsi Tudományegyetem rektor-helyettese köszöntőjében a tudományos szempontból kiemelt jelentőségű projektjeit emelte ki, példaként hozta a Pécsi Egyetem alapításának 650 éves jubileumi programsorozatát, a Modern Városok program adta fejlesztési lehetőségeket, a kutatási pályázatok forrásainak megnyílását.   

Az MTA vezetősége részéről Barnabás Beáta, az Akadémia főtitkárhelyettese üdvözölte a közgyűlés résztvevőit. Főtitkárhelyettes asszony hangsúlyozta a területi bizottságok tudomány közvetítésében, közreadásában betöltött fontos szerepét, majd vázolta az Akadémia azon szándékát, hogy az idei évben a Magyar Tudomány Ünnepe országos megnyitó ünnepségét az Akadémia az egyetemalapítás 650. évfordulója alkalmával Pécsett tervezi megtartani. Az MTÜ tervezett idei mottója: Emberközpontú tudomány lenne.

kep9.jpgkep10.jpg

Ezt követően Kosztolányi György akadémikus úr, a PAB elnöke vette át a szót, megállapította, hogy a Pécsi Akadémiai Bizottság az Akadémia alapszabályában rögzítettek szerint végezte 2016. évi feladatait. Beszámolójában elnök úr is fontosnak nevezte az Akadémia területi bizottságok szerepét, hisz a területi bizottságok – mint az Akadémia meghosszabbított karjai – beágyazódva régiójuk vérkeringésébe közvetlenebbül tudják betölteni szerepüket a tudományos ismeretek társadalom számára történő korrekt továbbításában, az eredmények népszerűsítésében. Kosztolányi György számot adott a PAB elmúlt évbeli munkájáról, rendezvényeiről, kiemelt eseményeiről, a munkabizottságokban végzett tevékenységektől kezdve a határon túli kapcsolatokig bezáróan.

 

A közgyűlés tudományos előadását Bokor József akadémikus úr tartotta „Intelligens járműrendszerek és irányításelmélet” címmel.

 

kep11.jpg 

 

Az előadó érdekfeszítő előadáson keresztül adott bepillantást a jármű biztonságtechnikai rendszerek kutatásába, fejlesztésének világába.

 

Február 24-án 14 órakor kezdődött a Szegedi Akadémiai Bizottság közgyűlése.

 

Az MTA vezetősége részéről Vékás Lajos, az Akadémia alelnöke köszöntötte a résztvevőket, majd Fülöp Ferenc, a SZAB elnöke adott rövid áttekintést a bizottság 2016 évi munkájáról és 2017 évi terveiről. Az elnöki beszámoló után Görög Márta, a SZAB tudományos titkára röviden összefoglalta a szak- és munkabizottságok elmúlt évi tevékenységét, majd ismertette a Szervezeti és Működési Szabályzat változásait. Felhívta a figyelmet a 2017. év során végrehajtandó tisztújítási feladatokra, fontosabb határidőkre.

 kep12.jpgkep13.jpg

 

Tekintettel a közgyűlés határozatképességére, mind a beszámolók, mind az SZMSZ módosítás egyhangú igen szavazattal jóváhagyásra kerültek.

A tudományos előadást Kovács Zoltán akadémikus, az SZTE TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézet Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára tartotta, Új kihívások a magyarországi urbanizáció térfolyamataiban címmel.

Idén már harmadik alkalommal került sor a SZAB Médiapályázat eredményhirdetésére, amelynek nyerteseit Csernus Sándor, a SZAB Tudósklub titkára, a Médiapályázat bírálóbizottságának elnöke ismertette.

 kep14.png

Az ülés Fülöp Ferenc zárszavával ért véget, aki a jelenlévők részvételét megköszönve meghívta a vendégeket kötetlen beszélgetésre.

Debreceni Akadémiai Bizottság

Miskolci Akadémiai Bizottság

Pécsi Akadémiai Bizottság

Szegedi Akadémiai Bizottság

Veszprémi Akadémiai Bizottság


 

Események

Téli szállásakció 2018.

2018.01.12 - 2018.02.28

Bővebben

Orvostudományi Szakbizottság: Emberközpontú tudomány

2017.11.13

Tudományos ülés
15.00 óra – 103-104 díszterem

Bővebben