Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

Kiadvány pályázat 2018

Az MTA Debreceni Területi Bizottsága (DAB) lehetőséget kíván teremteni a régióban elért legújabb és legérdekesebb tudományos munkák megjelentetésére. Olyan új eredmények bemutatását kérjük, amelyek jelentőségüknél fogva számot tarthatnak a tudományos közösség tágabb körének érdeklődésére. A szervezőbizottság a társadalom- élettelen- és élőtudományok területéről maximálisan 300 eFt támogatást tud nyújtani egy-egy kiadvány megjelentetésének támogatására. A kiadványban fel kell tüntetni az MTA DAB támogatását (részletes útmutatást az elnyert támogatási szerződésben adunk.)
Terveink szerint 1,5 millió Ft áll rendelkezésre kiadványok támogatására.
A kiadványhoz kapcsolódó konferenciát/könyvbemutatót legkésőbb 2018 novemberében kell megrendezni a DAB Székházban. A kiadvány megjelenését és pénzügyi elszámolását 2018. november 15-ig kérjük elvégezni.


FORMAI KÖVETELMÉNYEK:
Az egységes formátum érdekében kérjük a következő útmutató betartását:
•    A kiadvány bemutatása (rövid tartalmi bemutatás, tervezett oldalszám, példányszám, esetleg kiadó megnevezése…)
•    A kiadvány területének megfelelő DAB szakbizottság/munkabizottság megnevezése
•    A szakbizottság elnökének ajánlása
•    A pályázatnak tartalmaznia kell a kiadvány elkészítésének előzetes pénzügyi tervét
•    A kiadványt lehetőség szerint ISBN számmal lássák el
•    Kérjük, adja meg a kapcsolattartó nevét, munkahelyét, levelezési címét és e-mail elérhetőségét.


Kérjük, hogy a pályázatokat 2018. március 10-ig küldjék be elektronikus formában a titkarsag.dab@tab.mta.hu címre. A nyertes pályázókat 2018. március 31-ig értesítjük.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS